Från förskola till förskoleklass – Del 4. Förskoleklassens pedagogiska poäng

Forskning visar att förskola och skola allt mer närmar sig varandra i termer av uppdrag, innehåll och form. Vad innebär detta för förskoleklassens verksamhet? Vilken plats får förskoleklassen i barns övergång mellan förskola och skola?