GDPR i praktiken – övergripande principer

I maj 2018 började nya regler om hantering av personuppgifter att gälla i Sverige, i form av EU:s dataskyddsförordning. Vad innebär den nya dataskyddsförordningen – GDPR – i praktiken för förskolan?