Gissa djuret – verser med flanobilder

Vilka är djuren som gömmer sig i de rimmande verserna? Låt barnen lyssna på rim och gissa bland flano-bilder med djur.