Gör högläsningen till en upplevelse

Vårt sätt att läsa högt, vår berättarteknik, påverkar högläsningsstunden. Genom att läsa med inlevelse kan vi fånga barnens uppmärksamhet och göra högläsningen till en upplevelse. Vi kan också skapa förutsättningar för inlevelse hos barnen som lyssnar. Men vad innebär det att läsa med inlevelse?