Grej of the Day – Vatten

Publicerat

Det har funnits på jorden i miljoner år och ingår i ett evigt kretslopp. Vi måste tänka på att inte slösa med det, eftersom vi inte kan leva utan det. Vad kan det vara? Jo, vatten förstås! Med hjälp av spännande ledtrådar i ord och bild får barnen gissa sig fram till svaret och sedan utforska ämnet vidare.

Bilder: Shutterstock.com.

GOTD_logo.jpgGrej of the Day, GOTD, är en arbetsmetod som har spridits i hela landet samt till många andra länder, bland annat till Finland och Nederländerna.

Syftet med Grej of the Day är att väcka barns nyfikenhet och presentera kunskap på ett roligt och spännande sätt.

Arbetsgång

1. Presentera ledtråden

Välj en ledtråd till den grej ni ska arbeta med, och berätta den för barnen. Bilden är till hjälp för barnen när de ska klura ut GOTD-grejen. Om du har valt att presentera mer än en ledtråd, fortsätt med nästa ledtråd. (Ledtrådarna bild 1–3)

2. Lös ledtråden

Fråga barnen vilken grej de tror döljer sig bakom ledtråden/ledtrådarna. 

Lyssna av hur de tänker.

Om barnen inte har gissat rätt på grejen, så berätta för dem. 

3. Gå igenom fakta

Starta mikroundervisningen genom att visa bilden till ledtråden. Upprepa grejen och berätta att barnen ska få höra intressant fakta om den här grejen.

Fortsätt sedan att berätta med hjälp av texten i faktadelen. Visa bilderna som hör till faktatexten samtidigt som du berättar. 

Målet med en mikroundervisning är att den, förutom att vara väldigt intressant, ska vara kort, cirka åtta minuter. Det finns självklart ofta otroligt mycket mer intressant som du skulle kunna berätta om var och en av grejerna, men me­ningen är att glänta på dörrar och skapa intresse och nyfikenhet.

Låt barnen vänta med frågor och kommentarer till efteråt, då blir det ett bättre flyt i din undervisning. Självklart kan du välja att göra på andra sätt.

Ibland vill flera av barnen veta mycket mer. Då kan plötsligt en mikrounder­visning växa till något helt annat. Här får du känna av vad som passar barn­gruppen och vilken nivå som är lämplig. Att fördjupa sina kunskaper kan bli början på något väldigt intressant. 

4. Svara på frågorna

Efter att du berättat om den valda grejen kan du tillsammans med barnen samtala utifrån frågorna. Du kan också vänta med frågorna till ett annat tillfälle beroende på vilket som passar bäst för verksamheten och barnen.

vatten_750.jpg

Vatten

(ledtråd 1: finns i sjö, hav och regn)

Till den här grejen finns tre ledtrådar att välja mellan, och till varje ledtråd finns en bild som du kan ladda ned. 

Fakta om vatten

vatten_300.jpgVatten har funnits på jorden i miljoner år. Tack vare vattnet kan människor, djur och växter leva.

Jordens vatten förbrukas inte utan används om och om igen. Det är ett evigt kretslopp, vattnet lånas, används och återförs. Vattnet som vi dricker kan därför ha skvalpat runt i en dinosauries mage.

Ett kretslopp i flera steg

Kretsloppet sker i flera steg:

 • Vattnet som finns i hav, sjöar men också i marken avdunstar. Vattnet blir till osynlig vattenånga. Den stiger upp i luften som blir fuktig.
 • Eftersom luften är kallare högre upp, omvandlas vattenångan till små vattendroppar som i sin tur bildar moln.
 • Vinden gör så att molnen blåser in över land. Vattnet i molnen blir regn, snö eller hagel som faller ner på oss på jorden.
 • Vattnet som faller ner, tränger ner i jorden. Växter och djur använder vattnet. Det kan också fylla på grundvattnet eller följa med våra vattendrag ut i havet.

Tre former

Vatten finns i tre olika former: ånga, flytande och is. Vattenånga finns i luften och är vatten i gasform som vi inte kan se. Det finns gott om flytande vatten på jorden, till exempel i hav, sjöar, åar, bäckar, floder och älvar. Nästan tre fjärdedelar av vår planet är täckt av vatten. Is är vatten i fast form. När det är kallt ute, noll grader eller kallare, fryser vatten till is.

Salt och sött

Nästan allt vatten, 97 procent, på jorden är salt. Saltvatten finns i våra hav. I salt vatten kan vi flyta bättre. Bara tre procent av vattnet är sött. Det finns i sjöar, åar, vattenkranen och från vattnet som regnar ner från molnen. Sötvatten kallas också färskvatten och det är det vattnet som gör att människor, djur och växter kan leva. I en del länder är det brist på sötvatten. I vissa länder finns inte vatten i kranar. Då måste människorna gå och hämta vatten långt bort och bära hem det.

Viktigt för kroppen

Vatten finns också i kroppen. Det gör så att vår temperatur i kroppen håller sig runt 37 grader. Vattnet löser också all nyttig näring i maten som vi äter och transporterar både nyttigheter och avfall genom kroppen. Om vi har för lite vatten i kroppen kan vi känna oss trötta och få ont i huvudet.

Måste värnas om

Vatten används till mycket, till exempel när vi badar/duschar, borstar tänderna, spolar i toaletten och tvättar kläder. Det används också till att bära upp kanoter, segelbåtar och fartyg. Vi måste tänka på att inte slösa med vatten, eftersom vi inte kan leva utan det. Vi lånar vattnet från naturen och det får inte förstöras. Vattnet förstörs av till exempel plast, sopor, gift, kiss och bajs.

Digitala källor:

NE (u.å.). Vatten. Hämtad 2019-07-20 från www.ne.se/uppslagsverk/ encyklopedi/enkel/vatten

Svenskt vatten (2019). Vattnets kretslopp. Hämtad 2019-09-13 från www.svensktvatten.se/fakta-om-vatten/vattnets-kretslopp/

Tryckta källor:

Dahl, Kristin (2010). Blött, sött och salt: allt om vatten. Alvina Förlag, Bromma.


ALTERNATIVA LEDTRÅDAR

2: kan bada i detta

3: sött och salt

FAKTA

 • Har funnits på jorden i miljoner år.
 • Tack vare vatten kan människor, växter och djur leva.
 • Är ett kretslopp, lånas och återförs till kretsloppet.
 • Finns i tre former: ånga, flytande och is.
 • Nästan 3/4 av vår planet är täckt av vatten.
 • Finns sött och salt vatten.
 • Saltvatten finns i haven.
 • Sött vatten finns i sjöar, åar och i vattenkranen.
 • Finns i kroppen.
 • Förstörs av plast, sopor, gift, kiss och bajs.

KURIOSA

 • Vatten som vi dricker fanns när dinosaurierna levde.
 • I saltvatten kan vi flyta bättre.
 • Bär upp kanoter, segelbåtar och fartyg.

FRÅGOR

 • Varför är det viktigt att det finns vatten?
 • Hur kan vatten användas om och om igen?
 • I vilka tre former finns vatten?
 • Var finns saltvatten och sött vatten?
 • Vad används vatten till?
 • Varför ska vi vara rädda om vattnet?

KOPPLINGAR

Sånger: Hej, sa Petronella, En kulen natt, Havet, havet är blått (ur Solen är gul), En liten båt

Skönlitteratur: Titta havet! av Åsa Mendel Hartvig, Maija Hurme, Jag tycker inte om vatten av Eva Lindström, Krokodilen som inte gillade vatten av Gemma Merino

Facklitteratur: Blött, sött och salt: allt om vatten av Kristin Dahl, Vattenpussar av Inger Källander, Anna Helldorff, Torstens resa in i vattnets värld av Pär Holmgren, Moa Lundholm

Grej of the Day förskola

medkanslan_omslag.jpg

Text och bilder i den här artikeln är hämtade från boken Grej of the Day förskola, där sammanlagt 25 grejer presenteras.

Utgiven av: Studentlitteratur 2020 

Mer info och beställning: se studentlittteratur.se.