Hållbar och hälsosam förskola

Illustration som symboliserar utveckling i form av pilar som pekar uppåt.

Friskronder, återhämtningspauser och beröm som tas på allvar. Det är rektor Gezim Isufis recept för en hållbar och hälsosam förskola.