Hållbarhet som projekt

Att arbeta i projektform lämpar sig väldigt bra när man vill arbeta med lärande för hållbar utveckling. Sanne Björklund delar med mig av tankar kring hur man kan starta upp ett projekt om hållbar utveckling.