Här får barnen forma miljöerna

Två barn i lekmiljö med sjukhusrekvisita

Förskolan Äventyret har ett passande namn, för varje dag är ett äventyr för såväl barn som personal. Barns delaktighet och inflytande är mycket centralt och märks inte minst i utformningen av förskolans lärmiljöer.