Hur barn kommunicerar matematik

Marita forskar om lärares samtalsstrategier och om vikten av att barn och elever lär sig att kommunicera matematik. – Vi på lärarutbildningen har en viktig roll i att lära våra studenter att leda utforskande matematiska klassrumssamtal i förskola och skola.

Så här läser du vidare!

Inte medlem?

Bli medlem här

eller

prova gratis i två månader