Hur säker ska förskolegården vara?

I Storbritannien ifrågasätter många numera att lekplatser har gummimattor och andra säkerhetsinslag, och man gör i stället lekmiljön mer utmanande för barnen. Anna Ekblad, leg. förskollärare och naturskolepedagog på Naturskolan i Lund instämmer: ”Vi måste träna barnen att successivt klara av en utemiljö som inte är helt riskfri.”

Så här läser du vidare!

Inte medlem?

Bli medlem här

eller

prova gratis i två månader