Hur små barn skapar mening av läsande och skrivande

Hanna Thuresson har undersökt hur barn med sina handlingar skapar mening om läsande och skrivande i förskolan, både det hon kallar för normbekräftande handlingar och det hon kallar för mer normbrytande handlingar. Här berättar hon mer om sina studier och forskningsresultat.