Hur viktig är egentligen läroplanen?

Läroplanen för förskolan är självklart viktig för såväl barn som förskolepersonal i och med att den anger riktningen för det pedagogiska arbetet. Men hur syns, känns och märks den i vardagliga händelser på en förskola?

Så här läser du vidare!

Inte medlem?

Bli medlem här

eller

prova gratis i två månader