Introduktion, del 1: Förberedelse och lyhördhet

Förskolor använder olika introduktionsmodeller. Modellerna skiljer sig åt när det gäller längd, format och föräldrarnas roll. Oavsett introduktionsmodell behöver man som pedagog vara uppmärksam och lyhörd för hur varje enskilt barn reagerar på den stora omställning som starten i förskolan många gånger innebär.