Isbergsmodellen – mall

Isbergsmodellen kan utgöra ett samtalsstöd för arbetslaget att arbeta utifrån för att identifiera och möta behov hos förskolans barn. Här kan du ladda ned och skriva ut en mall och en lista med hjälpfrågor för att använda som stöd vid arbete med modellen. Del 3 av 3.