”Källkritik är ett förhållningssätt”

Källkritik i förskolan handlar om att medvetandegöra barnen och att lära dem att ställa frågor. Detta enligt Linda Malmsten, verksamhetsutvecklare inom IKT, som har många tips och idéer om hur ett källkritiskt förhållningssätt kan implementeras.