Kartlägg utemiljön med fokus på fysisk aktivitet

Förskolans egen utemiljö är inte alltid tillräcklig för att kunna skapa den uteverksamhet som barnen är i behov av. Erbjud barnen en mer nyanserad uteverksamhet genom att inkludera närmiljön! Det här är del ett av två artiklar där tanken är att ni ska få syn på närmiljöns möjligheter med fokus på fysisk aktivitet.

Så här läser du vidare!

Inte medlem?

Bli medlem här

eller

prova gratis i två månader