Kemi och fysik: mer än enstaka experiment

Med projektet ”Undervisning och lärande i förskolan om kemi- och fysikrelaterade vardagsfenomen” vill Högskolan Kristianstad få förskolorna i staden att jobba heltäckande och ämnesövergripande i vardagen. Kemi och fysik är så mycket mer än enstaka experiment!

Så här läser du vidare!

Inte medlem?

Bli medlem här

eller

prova gratis i två månader