Kläder, kroppar, kön – kontroverser eller konstruktiva samtal?

Mycket kommunikation från förskolan till barnens föräldrar gäller kläder – för inomhusbruk och utomhusbruk. I denna fråga skiljer sig ibland pedagogernas och föräldrarnas syn på vad som är ”bra kläder”, på hur mycket barnen ska ha på sig, liksom om detta skiljer sig åt mellan flickor och pojkar. Del 7 av 7.