Kom igång med Kooperativt lärande

Kooperativt lärande har visat sig ge förskolegrupper där barnen mår bra, samarbetar och leker mer med varandra än i andra grupper. I Lisa Fohlins artikelserie får du både en teoretisk grund och konkreta verktyg för att prova kooperativt lärande i förskolan.

Så här läser du vidare!

Inte medlem?

Bli medlem här

eller

prova gratis i två månader