Komplexa riskbedömningar av utemiljön

Förskolegården ska vara utmanande men samtidigt säker för barn. Men riskbedömningar är subjektiva och vad som får göras på en gård kan bero på hur fastighetsägaren ser på barn och risker, skriver Emma Crawley, konsult i skolgårdsutvecklingsfrågor.