Konkretisera arbetet med trygghet

Att uppleva trygghet i förskolan är en grundläggande förutsättning för att ett barn ska kunna ta till sig av verksamheten och dess innehåll. För att kunna lära och utforska måste barnet känna att det har kontroll över vad som händer. Trygghet är ett av våra mest basala behov och hjärnan kommer alltid prioritera överlevnad (trygghet) framför utforskande. Ibland blir det dock väldigt abstrakt när vi pratar om att öka trygghet. I denna artikel ges en tankemodell och uppdelning för att kunna konkretisera arbetet med trygghet i förskolans verksamhet.