Krigs- och våldsinspirerade lekar i förskolan

Det är naturligt att barns lekar inspireras av den populärkultur som de möter i olika medier. Men hur ska vi vuxna tänka om leken när den blir vålds- eller krigsinspirerad? Leg. psykolog Anna Hellberg Björklund ger vägledning i denna film.