Lärande undervisningsmiljöer – låt-gå-undervisningsmiljö

Den undervisningsmiljö som barnen möter kommer att påverka vad och hur de lär sig. Här beskrivs den undervisningsmiljö som Ann S. Pihlgren kallar för "låt-gå" och hur den kan utvecklas. Del 5 av 6.