Lärmiljöer för projekterande arbetssätt

Plats för utforskande av okodat material.

Uteavdelningen Kajsa Kavat har begränsade utrymmen inomhus, men har lyckats utnyttja potentialen i varje kvadratmeter för att skapa rika lärmiljöer som stödjer deras projekterande arbetssätt.