Läroplanen på förskolegården: Barns inflytande

Förskolegården ger ypperliga möjligheter till arbete med delaktighet och ansvar. Här kan barnen öva sitt ansvarstagande för den gemensamma miljön. Och om barnen får inflytande över gårdens utformning ökar också chanserna för att barnen känner större ansvar för att ta hand om den.

Så här läser du vidare!

Inte medlem?

Bli medlem här

eller

prova gratis i två månader