Läroplanen på förskolegården: Naturvetenskap

Fantasi och kreativitet är viktiga delar av ett naturvetenskapligt utforskande, att kunna föreställa sig det omöjliga och våga testa sina hypoteser. Varför inte börja med att utforska närmiljön på förskolegården? Gå ut tillsammans med barnen med en nyfikenhet och ett undersökande som öppnar för svindlande hypoteser och frågeställningar!

Så här läser du vidare!

Inte medlem?

Bli medlem här

eller

prova gratis i två månader