Läsfrämjande arbete som ger resultat

Högläsning för stor grupp barn på biblioteket.

I Östra Göinge kommun satsar man på olika läsfrämjande åtgärder. Daniel Albin är avdelningschef för frivilliga skolformer i kommunen. Han berättar: – Lästräning är ett prioriterat område för oss. Och även om kompensatoriska åtgärder behövs för pojkar i synnerhet, är det bra för alla.