Läsvecka ökade läsintresset i hela barngruppen

högläsning utomhus pedagog och barn

Extra fokus på högläsning en vecka varje månad gjorde att hela barngruppen blev mer intresserad. Samtidigt fick pedagogerna bättre koll på hur högläsningsstunderna fungerade och att alla barn regelbundet fick del av läsningen.