Leda språkutveckling – i det systematiska kvalitetsarbetet

För att kunna följa upp att det språkutvecklande arbetet ger resultat i lärande behöver rektor koppla utvecklingsarbetet till verksamhetens systematiska kvalitetsarbete. Det är också ett framgångsrikt sätt att garantera en fortsatt kvalitetsutveckling på förskolan. Del 3 av 3.