Lekar för matematiskt lärande

Ett samarbete med matematikutvecklaren i Askersunds kommun har gett goda resultat på förskolan Gullvivan. Med välplanerade matematikaktiviteter och lekar får barnen träning i att räkna och resonera sig fram till matematiska lösningar. – Vi lyssnar in barnens intresse så det blir roligt och meningsfullt lärande, säger Anna, barnskötare på Gullvivan.