Lekresponsiv undervisning – symbolers kommunikativa funktioner

Lek och tematiskt arbetssätt är centralt i förskolan och ger barn möjlighet att leka fram sin förståelse. Genom lekresponsiv undervisning kan förskollärare skapa förutsättningar för barn att exempelvis lära om symbolers kommunikativa funktioner utan att sitta och träna på alfabetet.