Mall för planerad undervisning utifrån de didaktiska frågorna

Här får du tillgång till en mall att använda vid planering av undervisningen i förskolan. Den kan fungera som ett gemensamt diskussionsunderlag vid planeringen eller som ett sätt att dela med sig av sin planering till exempel till kollegor, vikarier eller studenter.