Matematiska aktiviteter: mätning

Den här artikelserien utgår från Bishops sex grundläggande matematiska aktiviteter. Denna del tar upp jämförelser, måttenheter och mätsystem, längd, area, volym, vikt, tid och pengar. Du får många förslag på konkreta sätt att stötta barnens utveckling inom dessa områden.