Med stort fokus på interkulturalitet

Stadsdelen Kronogården ligger i Trollhättan och här finns förskolan Tistelstången. Förskolan har ett stort fokus på interkulturalitet och samverkan med vårdnadshavarna, och undervisningen utgår från ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt.

Så här läser du vidare!

Inte medlem?

Bli medlem här

eller

prova gratis i två månader