Mer kunskap om språkinlärning

Läraren är den viktigaste faktorn för barns och elevers lärande. Med inriktning mot pedagogiskt arbete som ämne forskar Tarja Alatalo om språk-, läs- och skrivutveckling i förskolan och förskoleklassen. Hon har till exempel studerat överlämningen mellan förskola och förskoleklass. Av dessa studier framgick att det då sker väldigt lite informationsutbyte kring barns språkliga lärande.

Så här läser du vidare!

Inte medlem?

Bli medlem här

eller

prova gratis i två månader