Milstensgårdens språkpolicy – transspråkande

På Milstensgårdens förskola är flerspråkighet sedan länge en norm. Rektor Fredric Gieth berättar hur transspråkande, en del av förskolans språkpolicy, kom att bli incitament och metod för såväl processen som resultatet.