”Mitt barn börjar förskolan” – introduktion ur ett föräldraperspektiv

Syftet med att man har en särskild introduktion när ett barn börjar förskolan kan tyckas självklart, men en förälder kan ha många tankar och föreställningar kring vad det innebär och hur det ska gå till. Ofta säger man att introduktionen handlar till hälften om att få barnet att känna sig tryggt, och till hälften att få föräldern att känna sig trygg.