Motivera och inspirera barn som har börjat läsa själva

En del barn knäcker läskoden medan de går i förskolan. Hur kan vi motivera och stötta dem i deras läsutveckling?