När barns teckningar väcker oro

Barn ritar för att uttrycka sig, förstå, skapa sammanhang, gestalta, bearbeta och lösa problem. Men när barn ritar teckningar som innehåller våldsinslag eller sexuella inslag, hur kan man tänka och gå tillväga då? Signalerar barnet genom teckningen att allt inte står rätt till? Bör vi bli oroliga utifrån vad vi ser i bilden?