Närvarolista för barnen – 2024

Närvarolista för januari 2024

Den här mallen för noteringar om barnens närvaro kan du fylla i direkt på skärmen eller skriva ut och fylla i för hand. Närvarolistan täcker hela 2024.