Närvarolista för personalen – 2024

Den här mallen för noteringar om personalens närvaro kan du fylla i direkt på skärmen eller skriva ut och fylla i för hand. Närvarolistan täcker hela 2024.