Normkreativitet – vad är det?

Publicerat

Normkreativitet på förskolan handlar om att ge alla barn möjligheten att utvecklas utan att begränsas av andras föreställningar. Det är ett verktyg för att varje barn ska få känna att hen duger – precis som hen är.

Författare

Jag blev inbjuden att utbilda alla Huddinges förskolepedagoger i normkritik vilket gav mig anledning att samla all den kunskap som åren gett mig, analysera erfarenheter och förkovra mig ytterligare i den forskning som finns på området. När cirka 800 pedagoger hade genomgått en grundläggande utbildning i perspektivet kände jag att fler, ja alla, helst alla, som arbetar inom förskolan borde få ta del av de här kunskaperna. Det kan vara svårt att ta steget in i det normkreativa förhållningssättet, och många undrar hur detta ska översättas in i vardagen på förskolan

Så jag bestämde mig för att skriva en bok på temat. Det blev boken ”Normkreativitet på förskolan – om normkritik och vägar till likabehandling”. Läs ett utdrag ur den här. Förhoppningen är att det blir en vän att hålla i handen för alla pedagoger som vill levandegöra sin likabehandlingsplan, motverka diskriminering och mobbing och uppfylla läroplanen till fullo. För det är precis vad normkritiken kan hjälpa oss med.

Från normkritik till normkreativitet

Normkritik handlar om att synliggöra de normer som styr oss alla, som gör vissa saker till normala och andra till avvikande. Den medvetande gör oss om våra förväntningar på oss själva och andra utifrån frågor som genus, kön, etnicitet, ålder, tro, familj, sexualitet, funktion, kropp och socioekonomi.

När vi fått syn på de här normerna kan vi kliva in i kreativiteten och på olika vis verka för att våra olika tillhörigheter inte ska styra våra möjligheter i livet. Därför kallar jag det normkreativitet.

Min erfarenhet sa mig att det som det finns alla störst behov av är praktiska och konkreta verktyg för att omvandla kunskap till handling på förskolan. Så även om boken ger grundläggande kunskaper i perspektivet så är fokus på att göra på nya sätt. Tillsammans med min författarkollega Johanna Ivarsson har jag fyllt boken av praktiska övningar att göra med barnen, eftersom när vi väl börjat göra annorlunda så blir det lättare att fortsätta. Det nya tänket tar sig in i andra delar av verksamheten.

Kunskap förankras i reflektion

Eftersom det normkreativa förhållningssättet till stor del handlar om att se på saker på ett nytt sätt så behöver vi också möjlighet till reflektion. Till viss del handlar det om att få syn på sig själv och sina egna föreställningar, och det kan kräva lite tid och tanke. Därför har vi också en hel del reflektionsövningar både för personalgruppen och för den enskilde pedagogen. Ett enkelt tips i det arbetet är att ha en egen reflektionsdagbok. Det hjälper oss att få syn på mönster likväl som att komma ihåg iakttagelser och värdefulla erfarenheter under arbetsdagen.

Vad är normkreativitet då? Normkreativiteten handlar om att möta varje barn som den unika individ hen är. Det handlar om att inte låta föreställningar och förväntningar om barnet påverka hur vi behandlar det. Normkreativiteten på förskolan handlar också om att guida barnen i att vara öppna för många olika sätt att leva och vara. Tillsammans skapar pedagoger och barn en öppen lärandemiljö och bredare normer som inkluderar alla förskolans barn som likvärdiga och olika individer.

Foto: Shutterstock.com

Ladda ner material