Normkritiskt arbete i förskolans vardag

nallefamilj med olika färg

Normkritik och normkreativitet. Förskolläraren Elin Larsson har jobbat praktiskt med frågorna och arbetar nu som utvecklingspedagog i Göteborg och hoppas få fler pedagoger att reflektera kring ämnet.

Så här läser du vidare!

Inte medlem?

Bli medlem här

eller

prova gratis i två månader