Ögoninfektion/Ögonkatarr – föräldrainformation

Misstänker föräldrarna att deras barn har ögoninfektion eller ögonkatarr? Här finns information att ge till dem.