Om förskolebarns behov av vila och återhämtning

Det kom en fråga till Förskoleforums expert Leif Strandberg, leg. psykolog och verksamhetsteoretiker med Vygotskijs tankar som specialintresse. Den handlar om hur man kan anpassa miljön på förskolan för att ge barnen möjlighet att vila en stund utan att sova.

Så här läser du vidare!

Inte medlem?

Bli medlem här

eller

prova gratis i två månader