Om tolkar och tolkningar – att översätta språk och kultur

I förskolans värld behövs det mycket förståelse mellan pedagoger och vårdnadshavare. Men när kulturella och språkliga hinder ligger utslängda längs vägen till den där delade förståelsen oss och vårdnadshavarna emellan, hur gör vi då? Och vilken roll kan vi ge tolkarna?