Om utåtagerande beteende på förskolan – ett föräldraperspektiv

Är det rimligt att barn kommer hem med blåmärken ibland? Hur långt sträcker sig förskolans ansvar? undrar den reflekterande föräldern.