Organisera för vila och återhämtning

När förskolan bedriver ett genomtänkt arbete med vila och återhämtning över hela dagen, skapas verkligen skyddande element för barnen, som stärker dem både i stunden och på sikt.