Pedagogiska miljöer som speglar Vygotskijs tankar

En förskolemiljö byggd på vetenskaplig grund och utformad enligt Lev Vygotskijs teorier – hur kan den se ut? Inspireras av Brinkens förskola där stora öppna ytor inbjuder till lek och utforskande.

Så här läser du vidare!

Inte medlem?

Bli medlem här

eller

prova gratis i två månader