Personal med ”övrig utbildning”: Vem har ansvar för vad?

Det finns en stor och viktig personalgrupp i förskolan som betecknas personal med ”övrig utbildning”. I en artikelserie sätter Bim Riddersporre denna grupp i fokus. Vad är rektorns, förskollärarens och arbetslagets ansvar när det kommer ny personal i denna grupp? (Del 1 av 3)